mr. drs. Antoinette Sipkes-Kerkman, advocaat

civiele cassatie, arbeidsrecht, huurrecht en civiel (proces)recht

mr. drs. Antoinette Kerkman (1979) rondde in 2008 aan de Universiteit Leiden haar studie Nederlands recht af met als afstudeerrichting civiel recht. Sindsdien werkt zij als advocaat bij Alt Kam Boer. Eerder behaalde zij al haar doctoraal examen in de Nederlandse taal- en letterkunde. Zij houdt zich bij Alt Kam Boer Advocaten onder meer bezig met het civiele (proces)recht, arbeidsrecht, huurrecht, civiele cassaties en in het bijzonder cassaties op het gebied van insolventierecht.. Zij heeft de postdoctorale Grotiusopleiding ‘Onderneming en Aansprakelijkheid” gevolgd.