mr. dr. Jan Wouter Alt

mr. dr. Jan Wouter Alt, cassatieadvocaat

civiele cassatie, arbeidsrecht, pensioenrecht en civiel (proces)recht

Jan Wouter Alt (1964) is beëdigd als advocaat in 1989 werkzaam als advocaat. Als civiele cassatieadvocaat behandelt hij sinds 1996 zaken op uiteenlopende rechtsgebieden, zoals arbeidszaken, huurzaken, zaken op het gebied van pensioenrecht, onrechtmatige daad, aanbestedingsrecht, bankrecht (w.o. aandelenlease-zaken en zaken betreffende de schending van de zorgplicht), vastgoedrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, aansprakelijkheidsrecht, I-E-recht en het familierecht. Zie voor de voorbeeldzaken op deze en meer rechtsgebieden het onderdeel track record van deze website. Voor nadere informatie over cassatie klikt u hier.  Een recente voorbeelduitspraak in cassatie is HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, (Stichting  Alcatel-Lucent Pensioenfonds/Alcatel-Lucent) en betreft een zaak van een bedrijfspensioenfonds tegen een werkgever die in het kader van de de-risking, de uitvoeringsovereenkomst met dat pensioenrecht had opgezegd.

Een ander voorbeeld betreft  HR 21 november 2014 ECLI:NL:HR:2014:3350, en betrof de vraag of een hoofdaannemer zich jegens een hoogspanningskabelbeheerder op de korte verjaringstermijn ex 8:1793 BW kan beroepen. Zie  de pagina blogs over recente gewonnen zaken, alsmede de lijst aan de linkerzijde van deze pagina.

Daarnaast weet Jan Wouter Alt vanuit de cassatiepraktijk als geen ander hoe bij de kantonrechter, de rechtbank en het gerechtshof in civiele zaken moet worden geprocedeerd. Naast de cassatiepraktijk wordt hij daarvoor regelmatig ingeschakeld als adviseur bij de begeleiding van een civiele procedure in eerste aanleg of hoger beroep. Hij adviseert daarbij ook andere advocaten en advocatenkantoren over procestechniek, stelplicht en bewijslast en als sparringpartner. Ook doet hij op verzoek arbeidszaken bij de kantonrechter of het hof (en uiteraard in cassatie).

In 2001 voltooide hij op het gebied van het arbeidsrecht de postdoctorale specialisatieopleiding Grotius. Daarna heeft hij die kennis gecombineerd met die van de cassatiepraktijk in het schrijven van een procesrechtelijk proefschrift.

Op 15 september 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden (UL) op het procesrechtelijke proefschrift: ‘Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Naar een eenvormig stelsel?’ Als promotor trad op Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss. Zie het Leiden Law Magazine van november 2009 voor een verslag van de promotie. Voor de volledige tekst van het proefschrift in PDF-formaat klikt u hier. Jan Wouter Alt is gastonderzoeker bij de Universiteit Leiden (Afdeling Sociaal recht)

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de wet KEI is een nieuw procesrechtelijk boek verschenen in mei 2017 met de titel: Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht:

Jan Wouter Alt publiceerde onder meer artikelen op het gebied van arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht in ArbeidsRecht (2002, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2013), Arbeid Integraal (2004) en Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (2005), TAP (2009) en ARBAC (2012). Hij werkt sedert de oprichting daarvan in 2004 als medewerker mee aan het Kluwer tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR). Sinds 2016 is hij ook medewerker van het Kluwer tijdschrift Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP). In december 2017 verschijnt een noot onder een uitspraak in het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPR) over het deskundigenbericht in een civiele procedure. Voorts is hij met ingang van 8 november 2016 redacteur van het Advocatenblad. Klik hier voor een recent artikel over de aanbevelingen van de commissie herziening Bewijsrecht in het kader van de KEI-wetgeving. op 6  december 2017 is bij Ars Aequi een Liber Amicorum voor de oud-cassatieadvocaat mr. E.H. van Staden ten Brink, waarvoor Jan Wouter Alt een bijdrage heeft geschreven over uitleg en kwalificatie van (arbeids)overeenkomsten.  

Daarnaast geeft Jan Wouter Alt cursussen en lezingen. Hij werkte enkele jaren mee aan de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten op het onderdeel stelplicht en bewijslast in het burgerlijk procesrecht. 

Jan Wouter Alt is bestuurslid (penningmeester) van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (V.C.C.A.). Hij is verder lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (V.A.A.N.), van de Nederlandse Juristen Vereniging (N.J.V.), de Vereniging voor Arbeidsrecht (V.v.A.) en van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (N.V.v.P.).

Zie ook het Linked-In curriculum vitae van Jan Wouter Alt

Publicaties:

‘Het sociaal plan en marginale toetsing anno 2002’, Arbeidsrecht 2002/49 (afl. 8, p. 72-80)

ADO verworpen. Hoe nu verder? Een nieuwe kans voor de preventieve ontslagtoets in een nieuw civiel ontslagprocesrecht?’, Arbeid Integraal nr. 1, febr. 2004, p. 8-12;

‘Bewijslastverdeling werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: gelijk oversteken; een reactie’, Arbeidsrecht 2004/34 (afl. 6, p. 32-36);

‘Bewijslastverdeling werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: het arrest De Bakker/Zee Electronics’, Arbeidsrecht 2005/40 (afl. 8, p. 10-14);

Werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten anno 2006, ongelijkheidscompensatie in het gedrang?’, Arbeidsrecht 2006/53 (afl. 10, p. 33-41);

Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 BW anno 2007: persoonlijke predispositie, de zorgplicht van de werkgever en de stelplicht van de werknemer’, Arbeidsrecht 2007/56 (afl. 12, p. 17-22);

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele, Kluwer Deventer, 2009, 478 (diss UL 2009)

De wettelijke vermoedens van 7:610a en 7:610b tien jaar later’, TAP 2009, p. 17-21 (afl. Special 3)

De ambtenaar is bij ontslag slechter af, dan zijn civiele collega maar er zit wel enige verbetering in, een reactie op Arbeidsrecht 2012/49’, ArbeidsRecht 2013/20 (afl. 3, p. 26-27)

Is het bewijsrecht van toepassing op de ontbindingsprocedure? Een reactie op het artikel ‘Procesrechtelijke bijzonderheden in de ontbindingsprocedure deel 2 van mr. Vivian Bij de Vaate ARBAC oktober 2012

Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht, Kluwer Deventer 2017

Sneller proces mag niet ten koste gaan van waarheidsvinding Advocatenblad 17/07/2017

English

Jan Wouter Alt specialises in Supreme Court litigation, covering a wide range of civil law subjects including Family Law, Tort Law, Employment Law, Leases, Civil Law, Intellectual Property, Corporate Law, Real Estate (including Rent), Procedural Law, Property law, Damages and Insolvency Law.

Contact: alt@altkamboer.com

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.