mr. Sanaz Kousedghi

mr. Sanaz Kousedghi, cassatieadvocaat

civiele cassatie, arbeidsrecht en civiel (proces)recht

mr. Sanaz Kousedghi (1982) studeerde in augustus 2005 cum laude af aan de Universiteit Leiden, waarna zij als advocaat in dienst trad van Alt Kam Boer Advocaten. Voordien was zij reeds enige tijd als juridisch medewerker aan het kantoor verbonden.

Zij houdt zich in hoofdzaak bezig met civiele cassaties. In december 2010 heeft zij de postdoctorale Grotius-opleiding Arbeidsrecht voltooid. Zij is lid van de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (V.A.A.N.) en de Vereniging voor Arbeidsrecht. In de cassatiesectie heeft zij naast het arbeidsrecht ook als aandachtsgebieden IPR, Antilliaans- en Arubaans recht, alsmede het familierecht.