Alt Kam Boer advocaten is gespecialiseerd in civiele cassatie en procedures bij kantonrechter, rechtbank en gerechtshof (litigation) en arbeidsgerelateerd bestuursrecht

Alt Kam Boer advocaten heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het behandelen van civiele procedures, waaronder civiele cassatie bij de Hoge Raad, arbeidsrecht, civiel (proces)recht en ondernemingsrecht. 

Daarnaast biedt Alt Kam Boer procesbegeleiding in feitelijke instanties ter vergroting van de winstkansen en van de mogelijkheden in cassatie, indien het daar uiteindelijk toe komt. Alt Kam Boer advocaten mag zich dan ook met recht specialist in het burgerlijk (proces)recht noemen. Alt Kam Boer levert kwalitatief hoogstaand ambachtelijk werk. En om dat aan te tonen hebben wij ons trackrecord op deze website gezet. Overigens kunt u een aantal van de recente in cassatie behandelde zaken ook aan de rechterzijde van deze pagina lezen.

Per 1 april 2020 is mr. Gijs Blom als compagnon toegetreden tot Alt Kam Boer. Hij behandelt naast arbeidszaken ook arbeidsgerelateerde bestuursrechtzaken.

Alt Kam Boer kent als specialisaties:

Civiel procesrecht als specialisme

Het civiele procesrecht is – zeker na de wijzigingen van 2002 – er niet eenvoudiger op geworden. Het systeem van artikel 149/150 Rv van stellen en bewijzen wordt door rechters – naar het lijkt – steeds stringenter toegepast. Dat betekent dat eerder dan voorheen een partij die onvoldoende heeft gesteld of betwist daarop wordt afgerekend. Dat heeft de wetgever geïnspireerd om de digitalisering van het civiele procesrecht aan te grijpen om daarin inhoudelijke veranderingen door te voeren. Enerzijds krijgt de rechter een grotere regierol toebedeeld en anderzijds worden termijn sterk verkort. Het moet sneller en eenvoudiger, waarbij mogelijk de politiek ook het oog heeft gehad op een kostenbesparing. Het procesrecht is daarom een specialisme op zichzelf geworden.

mr. Benito Boer behandelt samen met mrs Van Gent en Blom de civiele procedures bij kantonrechter, rechtbank en gerechtshof. 

 

mr. dr. Jan Wouter Alt is samen met mrs Jacobs en Strengholt-Geitenbeek binnen kantoor verantwoordelijk voor de cassatiesectie.

Voor civiele cassaties, cassatieadviezen of procesbegeleiding met het oog op cassatie kunt u contact opnemen met mr. dr. Jan Wouter Alt.

De diverse deelgebieden in cassatie vindt u op de navolgende pagina’s

Zie ook ons track record van een aantal  in de afgelopen jaren in cassatie behandelde zaken. Zie verder de pagina waarop wordt uitgelegd hoe een cassatieprocedure werkt wat u van cassatie en van ons kunt verwachten en wat er verder bij komt kijken. Ook vindt u op de pagina blogs een aantal recente, spraakmakende uitspraken waar ons kantoor bij betrokken was, uitgelegd.

Behandeling van de Helpling-zaak over platformwerk.

mr. dr. Jan Wouter Alt staat in cassatie een werkneemster van Helpling en vakbond FNV bij tegen het (inmiddels gefailleerde) Helpling. In de meest recente conclusie van A-G De Bock in deze zaak geeft zij werknemer en Helpling gelijk doordat zij adviseert aan de Hoge Raad om het arrest van het hof (dat een uitzendovereenkomst aannam) te vernietigen en te bepalen dat de schoonmakers in dienst waren bij Helpling op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst. De conclusie van 5 juli 2024 vindt u hier

Behandeling van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden. 

mr. dr. Jan Wouter Alt is als cassatieadvocaat opgetreden voor werkgever Xella in deze zaak, waarin A-G De Bock op 18 september 2019 heeft geadviseerd. De conclusie vindt u hier. De uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 november 2019 vindt u hier.

Behandeling van de Groninger aardbevingszaak

mr. dr. Jan Wouter Alt is als cassatieadvocaat samen met kantoorgenote mr. dr. Wendela Jacobs betrokken geweest bij de behandeling van de door de rechtbank Groningen aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen over bestaan en omvang van aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld (X c.s./NAM, Staat e.a.). De vragen die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd vindt u hier. De conclusie van A-G Wattel vindt u hier. Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad daarin uitspraak gedaan. Deze uitspraak vindt u hier.

 

Voor vorderingszaken (dat zijn zaken die eerder met een dagvaarding zijn  ingeleid) is sinds 1 maart 2017 bij de Hoge Raad het digitaal procederen (KEI) ingevoerd. Ingrijpende veranderingen in het civiele cassatieprocesrecht zijn uitgebleven. Mede om die reden werkt dit – naar het zich tot nu toe laat aanzien – naar behoren. 

Locatie kantoor

Ons kantoor bevindt zich aan de Statenlaan 28 te ‘s-Gravenhage. U vindt dit adres in het gedeelte tussen het Statenplein en de Frederik Hendriklaan. Zie voor de samenstelling van het kantoor en het samenwerkingsverband het tabblad kantoor. Nadere informatie vindt u op onze contactpagina en hieronder.

 

Kijk op de pagina cassatie, voor algemene informatie over civiele cassatie, het verstrekken van cassatieadviezen, het geven van second opinions of zelfs  third opinions over de haalbaarheid van een civiele procedure in cassatie en in het geven van proces-adviezen met het oog cassatie.

 

 

English

Alt Kam Boer is a highly skilled law-office with six outstanding lawyers specialised in Civil Litigation, Employment Law, Administrative Law, Company Law and Supreme Court appeals (in Dutch: cassatie). For the latter Alt Kam Boer has a team of five specialists.

The  Supreme Court litigation team covers a wide range of civil law subjects including Family Law, Tort Law, Employment Law, Leases, Civil Law, Intellectual Property, Corporate Law, Real Estate (including Rent), Procedural Law, Property law, Damages and Insolvency Law.

    • For more information about the Supreme Court Litigation section contact mr. Jan Wouter Alt at alt@altkamboer.com

 

 

Deutsch

Alt Kam Boer Anwälte ist eine Kanzlei mit spezialisierten und erfahrenen Anwälten. Wir beraten und prozessieren u.a. in Fragen des Verwaltungsrechts und des Zivilrechts. Bei Alt Kam Boer finden Sie über 6 Rechtsanwälte, die sich auf diese Rechtsgebiete spezialisiert haben:

Bezoek- en postadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.