Arbeidsrecht

Alt Kam Boer is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Twee van haar advocaten zijn zelfs lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten. In cassatie hebben wij ook toonaangevende arresten en beschikkingen op dit punt uitgelokt.

Werkgevers en werknemers: contracten, ontslagprocedures, reorganisaties, aansprakelijkheden op grond van beroepsziekten en bedrijfsongevallen ter zake van civiele werknemers en ambtenaren, rechtspositie onderwijs.

Profiel

Ons kantoor heeft een ruime ervaring in het behandelen van zaken op het gebied van Arbeidsrecht. Dat betreft niet alleen de traditionele ontslagprocedures bij de rechter, maar ook adviezen op het gebied van reorganisatie, medezeggenschapsrecht, herstructurering, de arbeidsrechtelijke aspecten van een bedrijfsovername en problemen op het gebied van bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Mr Alt is in 2009 gepromoveerd op een arbeidsrechtelijk proefschrift en heeft de specialisatieopleiding Grotius Academie arbeidsrecht met succes afgerond en zijn lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Ook mrs. Boer, Strengholt en Van Gent  hebben hun strepen in het arbeidsrecht verdiend.

Ons kantoor behandelt zowel totale reorganisaties alsook individuele arbeids- en ontslagzaken. Daarnaast kunt u ook terecht voor advies, bijvoorbeeld over het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Schikking heeft de voorkeur; advies met de ‘procesbril’

Hoewel ons kantoor de procespraktijk als één van de speerpunten heeft, worden veel arbeidsrechtelijke geschillen door ons via een minnelijke regeling (al dan niet gevolgd door een pro-forma ontbinding) opgelost. Zowel een werkgever als een werknemer kan baat hebben bij een heldere oplossing op korte termijn. Juist omdat veel geschillen in een procedure kunnen verharden heeft een schikking in een zeer vroegtijdig stadium vele voordelen. Wij adviseren met de ´procesbril´ op dat wil zeggen dat een realistische prognose wordt gegeven voor wat betreft de te verwachten uitkomst van een zaak.

Coaching van werkgever of van werknemers

Het is aan te bevelen om al in een vroeg stadium een eventueel arbeidsconflict voor te leggen aan een advocaat. Juist in zaken als het accepteren van door een werkgever als passend aangeduide arbeid kan het voor een werknemer van belang zijn om even te sparren over de te volgen strategie. De advocaat kan dan, naar de keuze van de cliënt, op de achtergrond blijven of juist uitdrukkelijk naar voren komen en de onderhandelingen voor de cliënt voeren.

Voor een werkgever zijn er tal van omstandigheden waarbij het raadzaam is om, voorafgaand aan de rechtspositionele beslissing, even te overleggen met een advocaat die het bedrijf kent. Juist omdat het Arbeidsrecht in veel gevallen de bewijsrechtelijke ‘zwarte Piet’ bij de werkgever legt, kan een advocaat, indien hij of zij tijdig wordt geraadpleegd, een werkgever zodanig coachen dat die in een eventuele procedure veel sterker staat in zijn bewijspositie. Dat heeft weer rechtstreeks effect op de vraag of het voor de werknemer wel zin heeft om tegen een dergelijke, goed voorbereide actie op te komen. Een werkgever die het bewijs van de diefstal door een werknemer met een videocamera heeft vastgelegd maakt een procedure wegens een nietig ontslag en tot doorbetaling van loon zóveel moeilijker dat vele werknemers van een dergelijke procedure zullen afzien indien aldus de diefstal voldoende aannemelijk kan worden gemaakt.

Kosten

In het geval van rechtsbijstand aan werknemers wordt zoveel mogelijk getracht de kosten voor rechtsbijstand mee te onderhandelen met een eventuele beëindigingsvergoeding (gouden handdruk). Ons kantoor levert de kwaliteit van een groot kantoor, maar berekent een uurtarief van een klein kantoor. Ons kantoor werkt voor diverse rechtsbijstandverzekeraars en doet in uitzonderlijke gevallen (w.o. Cassatie) ook arbeidszaken op basis van gefinancierde rechtshulp.