Cassatie burgerlijk procesrecht

In cassatie speelt het burgerlijk procesrecht een grote rol. Immers, aan de orde is of het hof zijn werk in juridische zin goed heeft gedaan. beoordeling van de feiten vindt in beginsel niet opnieuw plaats. In een flink aantal cassaties waarin de Hoge Raad de uitspraak vernietigt, geschiedt dat wegens schending van regels uit het burgerlijk procesrecht.

De cassatiesectie

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. dr. Wendela A. Jacobs en voorheen Barbara van Dorp die op 1 september 2017 met pensioen is gegaan). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen. De cassatiesectie van ons kantoor bestaat uit de volgende 3 advocaten:

De volgende voorbeeldzaken betreffen zaken op het gebied van het burgerlijk procesrecht

 • ECLI:NL:HR:2016:1510, HR 8 juli 2016, (Procesrecht, schending van artikel 19 Rv  schending hoor- en wederhoor)
 • ECLI:NL:HR:2016:1134, HR 10 juni 2016, (Procesrecht, hof beslist niet meer omdat partij toezegt te zullen nakomen)
 • ECLI:NL:HR:2016:1138,  HR 10 juni 2016 (Procesrecht, terecht beroep op berusting)
 • ECLI:NL:HR:2016:1139, Hoge Raad 10 juni 2016. (Procesrecht, vernietiging buiten de grieven om
 • ECLI:NL:HR:2016:920, HR 20 mei 2016 (Appelprocesrecht, ten onrechte akte niet-dienen verleend)
 • ECLI:NL:HR:2016:668, HR 15 april 2016 (Procesrecht, deformalisering herstel van onjuiste tenaamstelling vóór de eerst dienende datum geldig).
 • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Procesrecht, verzwaarde stelplicht notaris en incompleet dossier komt voor risico notaris)
 • ECLI:NL:HR:2016:49, HR 15 januari 2016, (Procesrecht, passeren bewijsaanbod in hoger beroep)
 • ECLI:NL:HR:2015:3195, HR 30 oktober 2015 (Procesrecht; twee-conclusieregel)
 • ECLI:NL:HR:2015:1470, HR 5 juni 2015 (Procesrecht; appeltermijn ex artikel 140 lid 3 Rv)
 • ECLI:NL:HR:2015:1140, HR 24 april 2015, (Procesrecht; eisen aan een incident in cassatie)
 • ECLI:NL:HR:2014:3352, HR 21 november 2014 (Procesrecht hof doet in strijd met LPR uitspraak)
 • ECLI:NL:HR:2014:3075, HR 31 oktober 2014 (Aan welke eisen moet een bewijsaanbod voldoen?)
 • ECLI:NL:HR:2014:2738, HR 19 september 2014 (Erfrecht, procesrecht ; wie is als partij ontvankelijk in cassatie?)
 • ECLI:NL:HR:2014:946, HR 18 april 2014 (Deelvonnis heeft geen invloed op de appellabiliteit )
 • ECLI:NL:HR:2014:413, HR 21 februari 2014 (Overschrijding appeltermijn niet ontvankelijk; ambtshalve toepassing).
 • ECLI:NL:HR:2014:325, HR 14 februari 2014 (Procesrecht. grenzen van de rechtsstrijd).
 • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II reparatie tenaamstelling na fusie vennootschap mogelijk)
 • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
 • ECLI:NL:HR: 2013:CA3740 HR 29 september 2013 (Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (De Hoge Raad legt een onjuist en onduidelijk arrest van het hof uit)
 • LJN:BZ1059, HR 3 mei 2013 (Procesrecht; verrekening bij echtscheiding; hof neemt ten onrechte geen beslissing)
 • LJN: BY6760, HR 1 maart 2013 (Burgerlijk procesrecht; proceskosten in de vrijwaringsprocedure mogen niet worden ‘doorgeschoven’)
 • LJN: BY6111, HR 8 februari 2013 (Burgerlijk procesrecht, kort geding op grond van art. 843a Rv mogelijk tijdens bodemprocedure?)
 • LJN: BW9226, HR 28 september 2012, (Wijziging verzoek na verweerschrift in hoger beroep; uitzondering op in beginsel strakke regel)
 • LJN: BW4896, HR 21 september 2012 (Herroeping. Uitleg art. 388 lid 2 Rv. Reikwijdte. Mogelijkheid van doorbreking appelverbod)
 • LJN: BQ1823, HR 8 juli 2011, (Beslagrecht, beslag op aandelen, schadevergoeding na onrechtmatig beslag, fixum art. 6:119 BW)
 • LJN: BP5620, HR 15 april 2011 (Burgerlijk procesrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, hoor- en wederhoor)
 • LJN: BU7255, HR 10 februari 2012 (Hoger beroep; Wet griffierechten burgerlijke zaken; art. 282a, 362 Rv doorbreking cassatieverbod
 • LJN: BJ7329, HR 11 december 2009 (Burenrecht, burgerlijk rocesrecht)
 • LJN: BJ7333, HR 13 november 2009 (Procesrecht)
 • LJN: BI8771: HR 19 juni 2009 (Wertenbroek q.q./v.d. Heuvel c.s. burgerlijk procesrecht; uitzondering op de twee conclusieleer)
 • LJN: BH9283, HR 12 juni 2009 (Bewijsrecht)
 • LJN: BB9613, HR 7 december 2007 (Familierecht; burgerlijk procesrecht)
 • LJN: BA9619, HR 30 november 2007 (Procesrecht/personen en familierecht)
 • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht, burgerlijk procesrecht)
 • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
 • LJN: AW2089,HR 09 juni 2006 (Burgerlijk procesrecht)
 • LJN: AA4605, HR 28 januari 2000 (Burgerlijk procesrecht)

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.