Cassatie ondernemingsrecht, bankrecht, verzekeringsrecht faillissementsrecht, I.E., IPR en huurrecht

Zoekt u een advocaat in cassatie op het gebied van het ondernemingsrecht, bankrecht, verzekeringsrecht faillissementsrecht, I.E., IPR en huurrecht? Op deze rechtsgebieden hebben wij een ruime ervaring in cassatie, zoals blijkt uit onderstaande voorbeeldzaken.

Wetgever heeft beoogd dat alleen gespecialiseerde advocaten civiele cassaties doen

Omdat procederen in civiele cassaties hoge eisen stelt aan zowel de inhoudelijke kennis als de processuele vaardigheden, heeft de wetgever gemeend dat alleen daartoe gespecialiseerde civiele cassatieadvocaten bij de Hoge Raad mogen procederen. Een civiele cassatieadvocaat moet daartoe eerst een examen afleggen, om dan vervolgens in de praktijk ervaring op te doen. Vervolgens dient hij een ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen. Net als bij operaties: je moet het veel doen Omdat het procederen in civiele cassaties een ambacht is – dat men in de visie van de wetgever alleen maar leert door veel te doen en vervolgens ook moet bijhouden – is het in beginsel niet iets dat je ‘er even bij doet’. Het doorgronden van door een lagere rechter gemaakte fouten vereist inderdaad een grondige kennis van het civiele procesrecht en het bewuste materiële recht (denk aan het arbeidsrecht, het familierecht, ondernemingsrecht, huurrecht enz.). Vervolgens dient het e.e.a. nog zo aan de Hoge Raad te worden gepresenteerd dat die daar iets mee kan. Juist daarom is (ruime) ervaring in cassatie belangrijk en kan die het verschil maken tussen winnen en verliezen. Ons kantoor beschikt bij uitstek daarover. Hoe kunnen we die beter aantonen dan met een selectie van uitspraken, zoals die sedert 2000 op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd.

Team

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. Barbara van Dorp, die overigens met ingang van 1 september 2017 met pensioen is gegaan en mr. dr. Wendela A. Jacobs). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest. Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

De cassatiesectie van ons kantoor bestaat uit de volgende 3 advocaten:

De navolgende voorbeeldzaken worden als illustratie per onderwerp weergegeven:

–   Vennootschapsrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onjuiste partijaanduiding eerdere zaak, onrechtmatige daad)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (Aansprakelijkheid adviseur bij bedrijfsovername)
 • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)

–  Intellectuele eigendom

 • ECLI:NL:HR:2015:3477, HR 4 december 2015 (Handelsnaam advocatenkantoor)
 • ECLI:NL:HR:2015:1063, HR 17 april 2015, (Auteursrecht; Hasbro/Simba- My Little Pony)
 • ECLI:NL:HR:2015:498 HR 27 februari 2015 (Auteursrecht, tussenarrest in afwachting van prejudiciële vragen).
 • ECLI:NL:HR:2013:1881: HR 13 december 2013 (Montis/Goossens II  Merkenrecht; formaliteitenverbod; Berner Conventie)
 • ECLI:NL:HR:2013:1613, HR 6 december 2013 (Makro/Diesel III Merkenrecht; bewijskracht buitenlandse vonnissen)
 • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
 • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)

–  Bankrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:1610, HR 6 december 2013 (Bankrecht; aansprakelijkheid bank voor overcreditering)
 • LJN: BQ8097, HR 9 september 2011 (Wet bescherming persoonsgegevens, toetsing BKR, Bankrecht)
 • LJN: BO6106, HR 28 januari 2011 (Dexia, verjaring, bewijsaanbod)
 • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
 • LJN: AZ4663, HR 29 juni 2007, (X/ Dexia betreft Wet Bescherming Persoonsgegevens)

–  Verzekeringsrecht

– Huurrecht en vastgoedrecht

 • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanering
 • ECLI:NL:HR:2015:823, HR 3 april 2015 (Huurrecht bedrijfsruimte, nadere vaststelling huurprijs)
 • ECLI:NL:HR:2015:249, HR 6 februari 2015, (Goederenrecht. Vaststelling erfgrens percelen)
 • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Huurrecht bedrijfsruimte, faillissement)
 • LJN: BX9187, HR 1 februari 2013 (Huurrecht, recht op vrije nieuwsgaring, schotelantenne)
 • LJN:BU5620, HR 10 februari 2012 (Arbeidsrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag)
 • LJN: BG0944, HR 12 december 2008 (Huurrecht woonruimte)
 • LJN: AU6932, HR 10 maart 2006 (Huurrecht woonruimte)
 • LJN:AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)

– Faillissementsrecht, WSNP

 • ECLI:NL:HR:2017:110, HR 27 januari 2017, WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 Fw) zonder schone lei.
 • ECLI:NL:HR:2015:87, HR 16 januari 2015 (Faillissementsrecht, mag een faillissementscurator een huis veilen dat onder water staat?)
 • ECLI:NL:HR:2014:161: HR 24 januari 2014 (Faillissementsrecht, nemo tenetur beginsel, faillissementsgijzeling)
 • ECLI:NL:HR:2013:1244, HR 15 november 2013 (Opzegging huurrecht bedrijfsruimte bij faillissement en garantie derde)
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0721 HR 11 oktober 2013 (Faillissementsrecht; is de toetsing van een schikking curator op juiste wijze gedaan?)
 • LJN: BW9247, HR 21 september 2012 (Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige tijdens schuldsaneringsregeling)
 • LJN: BQ0713, HR 29 april 2011 (WSNP; burgerlijk procesrecht)
 • LJN: BH0070, HR 16 januari 2009 (Faillissementsrecht)
 • LJN: BC8099, HR 6 juni 2008 (Faillissementsrecht)
 • LJN: BA5197, HR 7 september 2007 (faillissementsrecht procesrecht)
 • LJN: BA0903, HR 20 april 2007 (WSNP)
 • LJN: AZ8174, HR 13 april 2007 (WSNP)

–  Internationaal privaatrecht

 • ECLI:NL:HR:2013:CA3757 HR 4 oktober 2013 (Internationaal privaatrecht; bevoegdheid NL rechter voorlopige maatregel Brussel II-bis)
 • LJN:BZ 0293, HR 26 april 2013 (IPR, kinderontvoering en 1:253a BW, de gewone verblijfplaats van de kinderen)
 • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BN1414, HR 15 oktober 2010 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel II)
 • LJN: BC9766, HR 11 juli 2008 (Merkenrecht, internationaal privaatrecht, Makro/Diesel I)
 • LJN: BD0138, HR 26 juni 2008 (Internationaal privaatrecht)

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.