Cassatie onrechtmatige daad, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding

Onrechtmatige daad, contractenrecht en schadevergoeding, zijn  onderwerpen die bij Alt kam Boer in cassatie bij de Hoge Raad regelmatig voorkomen. Alt Kam Boer heeft dan ook ruime ervaring op dit gebied, zoals blijkt uit onderstaande voorbeeldzaken.

Begrippen

Onder onrechtmatige daad vallen die zaken waarin iemand zonder dat er een contractuele band bestaat schade heeft toegebracht aan een andere partij. Contractenrecht betreft de uitleg van contracten, wanprestatie en de schade die daarmee is gemoeid. Uitleg van contracten geschiedt aan de hand van het Haviltexcriterium.

Ons kantoor doet geen cassaties op het gebied van het onteigeningsrecht.

Team

In de loop der tijd is het team behoorlijk uitgebreid, onder meer met advocaten die ook nog een tijd op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hebben gewerkt (mr. Barbara van Dorp die inmiddels per 1 september 2017 met pensioen is gegaan en mr. dr. Wendela A. Jacobs). Zij zijn uit dien hoofde breed ingevoerd in het civiele (proces)recht en hebben ervaring met de wijze waarop Hoge Raad en Parket tegen cassatieprocedures aankijken. Mr. dr. Jan Wouter Alt en mr. dr. Wendela A. Jacobs hebben daarnaast door het schrijven van een proefschrift hun wetenschappelijke sporen verdiend. Laatstgenoemde is bovendien langere tijd civiele rechter geweest.

Een brede civielrechtelijke ervaring is dus voorhanden, welke noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de kansen in cassatie. Een ervaren en veelzijdig team, ook in de zin dat er snel kan worden geschakeld en eventueel ook nog op een kortere termijn in actie kan worden gekomen.

De cassatiesectie van ons kantoor bestaat uit de volgende 3 advocaten:

Voorbeeldzaken op het gebied van het contractenrecht

 • ECLI:NL:HR:2017:305, Hoge Raad 24 februari 2017, Contractenrecht. Koop motorblok voor races met tijdelijke bruikleen vervangend motorblok. Schuldeisersverzuim? Motivering oordeel dat verklaring ter comparitie onvoldoende is weersproken. Grenzen rechtsstrijd. (cassatie)
 • ECLI:NL:HR:2017:140, HR 3 februari 2017, Ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst met betrekking tot restaurant. Waardevergoeding in plaats van ongedaanmaking (art. 6:272 BW). Verboden aanvulling van de feiten (art. 24 Rv). Bevrijdend verweer. Passeren van bewijsaanbod. Miskenning van onderbouwd verweer (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:2884, HR 16 december 2016:  Hoge Raad, 15/04494 contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW
 • ECLI:NL:HR:2016:2287, Hoge Raad 7 oktober 2016, (contractenrecht, verborgen gebreken, bodemsanering)
 • ECLI:NL:HR:2015:3423, HR 27 november 2015 (Verjaring van een in executieve vorm uitgegeven proces verbaal schikking)
 • LJN: BW6730, HR 21 september 2012 (Overheidsprivaatrecht. Uitoefening privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeente)
 • LJN: BO7108, HR 11 februari 2011 (Algemene voorwaarden, proceskostenveroordeling)
 • LJN: AU3252, HR 23 december 2005 (Landinrichtingswet
 • LJN: AT3097, HR 08 juli 2005 (Verbintenissenrecht)

Aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad, wanprestatie en overheidsaansprakelijkheid)

 • ECLI:NL:HR:2017:274, HR 17 februari 2017, Verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon voor onjuiste opgave (eigen bewoning i.p.v. verhuur) bij aangaan brandverzekering. Schade, causaal verband. Bestemmingswijziging, hennepkwekerij, ontbreken bekendheid bij verzekerde; verhouding art. 293 (oud) WvK en contractuele regeling mededelingsplicht risicowijziging in polisvoorwaarden (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2017:208, HR 10 februari 2017, Onrechtmatige daad. Schadeberekening in geval van ‘total loss’-verklaarde auto. Kan hiervoor afschrijvingsmethode worden gehanteerd? Waarde in het economisch verkeer van de zaak ten tijde van het verlies. Verweer dat met de vergoeding niet de schade wordt vergoed (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:2987, HR 23 december 2016, Medische aansprakelijkheid. Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind. Mislukte controle. Vraag wanneer nieuwe controlepoging had moeten plaatsvinden, essentiële stellingen. Vraag wat er bij tijdige controle gebeurd zou zijn. Condicio sine qua non-verband. Kansschade (cassatie).
 • ECLI:NL:HR:2016:1112, HR 3 juni 2016 (Overheidsaansprakelijkheid gebrekkige vergunning, stuiting verjaring).
 • ECLI:NL:HR:2016:288, HR 19 februari 2016, (Beroepsaansprakelijkheid notaris, stelplicht en bewijslast, verzwaarde stelplicht notaris)
 • ECLI:NL:HR:2015:2914, HR 2 oktober 2015 (Aansprakelijkheidsrecht; groepsaansprakelijkheid)
 • ECLI:NL:HR:2015:831, HR 3 april 2015 (Beroepsaansprakelijkheid notaris)
 • ECLI:,NL:HR:2014:3350 HR 21 november 2014 (Aansprakelijkheidsrecht, schadevaren en samenloop).
 • ECLI:NL:HR:2014:217, HR 31 januari 2014 (Schadevordering jegens tandarts wegens toerekenbaar tekortschieten)
 • ECLI:NL:HR:2013:1037, HR 25 oktober 2013 (Handelsnaamwet, onrechtmatige daad)
 • ECLI:NL:HR:2013:BZ7396 HR 13 september 2013 (Overheidsaansprakelijkheid, Vergoedingsplicht jegens levenspartner en kind verdachte? )
 • ECLI:NL:HR:2013:CA0729 HR 12 juli 2013 (aansprakelijkheid opdrachtnemer bij bedrijfsovername)
 • LJN:BZ1468, HR 3 mei 2013 (Medische aansprakelijkheid; onrechtmatige daad; aansprakelijkheid ziekenhuis)
 • LJN: BY 6759, HR 22 maart 2013 (Onrechtmatige daad; zorgplicht tussenpersoon buiten adviesrelatie)
 • LJN: BW1519, HR 29 juni 2012 (Letselschade, groepsaansprakelijkheid, causaal verband, te vergoeden schade)
 • LJN: BV2356, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BV2355, HR 30 maart 2012 (Vervoerdersaansprakelijkheid. Bevoegdheid Nederlandse rechter forumkeuzebeding 23 EEX-Vo)
 • LJN: BT7496, HR 20 januari 2012 (Ovk. en derden; aanneming; tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?)
 • LJN: BQ2324, HR 28 oktober 2011 (Aansprakelijkheid school voor kartongeval studente)
 • LJN: BQ2935, HR 29 april 2011 (Onrechtmatige daad; leidingschade)
 • LJN: BN9969, HR 11 maart 2011 (Kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur
 • LJN: BM6086, HR 10 september 2010 (Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid bezitter dier, procesrecht)
 • LJN: BM7041, HR 10 september 2010 (Arbeidsrecht, RSI, aanvang verjaring beroepsziekte)
 • LJN: BF0002, HR 31 oktober 2008, (Bankrecht, aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen)
 • LJN: BC1231, HR 14 maart 2008 (L./Aerts q.q. bestuurdersaansprakelijkheid)
 • LJN: BB6175, HR 1 februari 2008 (M./Akzo Nobel; Arbeidsrecht/Arbeidsongeval)
 • LJN: BB6178, HR 30 november 2007 (K./NCM; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: BB5625, HR 7 november 2007 (T./Shell; werkgeversaansprakelijkheid)
 • LJN: AY7929: HR 24 november 2006, (Schadevergoeding na onrechtmatig beslag, verhouding hoofd- en schadestaatprocedure)
 • LJN: AL7043, HR 23 december 2003 (Aansprakelijkheid gemeente/Wet Voorkeursrecht Gemeenten)
 • LJN: AD9124, HR 12 april 2002 (H./De Branding; arbeidsrecht/letselschade)

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.