Wij zijn op zoek ter versterking van ons team naar:

 

A .     Een ervaren cassatieadvocaat (M/V) (medewerker)

Wij zoeken een advocaat met voltooide stage en enige jaren ervaring in de civiele cassatiepraktijk. Dat kan zijn op een cassatiesectie, maar bijvoorbeeld ook als medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Geboden wordt samenwerking met een hecht en gemotiveerd team, dat zich in beginsel uitsluitend richt op behandeling van civiele cassaties. Salaris is marktconform. Deeltijd is bespreekbaar evenals een wens van een gedeeltelijk feitelijke praktijk.Het betreft een dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst. 

B.      Een beginnende cassatieadvocaat (M/V) (medewerker)

Wij zijn ook op zoek naar een advocaat met een voltooide stage, een uitstekende kennis van het civiele(proces)recht die zich wil bekwamen in het cassatie-vak.Geboden wordt samenwerking met een hecht en gemotiveerd team, dat zich uitsluitend richt op behandeling van civiele cassaties. Salaris is marktconform. Deeltijd is bespreekbaar. Het betreft een dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst. 

C.   Een compagnon met een eigen civiele praktijk (ondernemer/kostendeling) 

Wij zijn op zoek naar een advocaat die ons kantoor versterkt en die op hoog niveau de civiele praktijk voert en die een welkome aanvulling biedt voor ons kantoor. Geboden wordt een goed geoutilleerd kantoor met automatisering, secretariële en financiële ondersteuning op een representatieve locatie in Den Haag. Vanwege de cassatiepraktijk is veel know how voorhanden en bestaat een ruime mogelijkheid om te sparren en samen te werken. Gedacht wordt aan een advocaat met een complementaire civiele procespraktijk die enerzijds het stadium van zzp-er voorbij is, maar anderzijds de maandelijkse kosten binnen de perken wenst te houden.  

Wat we bieden

Voor alle functies geldt dat we een hecht team zijn waarin op hoog niveau wordt gewerkt met interessante zaken die er toe doen.

We hechten daarnaast ook aan een goede work/life balance en vinden het van belang dat elke advocaat een prettige eigen werkkamer heeft. Wij doen niet aan flexplekken of kantoortuinen, al behoort gedeeltelijk thuis (remote) werken tot de mogelijkheden. 

Voor de cassatieadvocaten en medewerkers geldt een marktconforme beloning en is parttime werken in beginsel bespreekbaar.

Alt Kam Boer heeft een algemene civiele cassatiepraktijk, waarbij in toenemende mate ook een focus komt te liggen op het arbeidsrecht. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal zaken dat onder de WWZ thans aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, alsook met de vaste arbeidsrechtelijke cliënten van kantoor.

Advocaten met een VAAN achtergrond wordt dan ook in dat kader verzocht te solliciteren, waarbij een combinatie met een gedeeltelijke feitelijke (eigen) praktijk tot de mogelijkheden behoort.

Daarnaast behandelt het kantoor ook ‘hardcore civiele’ zaken in cassatie. 

Voor nadere informatie bel of mail met mr. Jan Wouter Alt alt@altkamboer.com of 070 3589479