Kantoor, locatie, bedrijfsfilosofie, klanttevredenheid, privacy, exoneratie, verzekering en samenwerkingsverband

Alt Kam Boer bevindt zich in het Statenkwartier van Den Haag

Ons kantoor bevindt zich aan de Statenlaan 28 te ‘s-Gravenhage. U vindt dit adres in het gedeelte tussen het Statenplein en de Frederik Hendriklaan. Nadere informatie vindt u op onze contactpagina, samen met telefoon- en faxnummers, emailadressen etc. Een routebeschrijving en Google Maps vindt u hier.

Bedrijfsfilosofie

Wij zoeken voor elk probleem in overleg met de cliënt naar een oplossing op maat. Soms betekent dat het voeren van een procedure. Soms ook betekent dat een minnelijke schikking. Het belang van de cliënt staat daarbij centraal. Indien mogelijk geven wij u daarbij tevens een begroting van de kosten die u kunt verwachten. U betaalt bij ons voor kwaliteit, niet voor dure panden of dito auto’s. In dat kader hechten wij bovendien aan de circulaire economie.

Klanttevredenheid

Omdat wij streven naar hoogwaardige en op maat gesneden dienstverlening, horen wij graag uw mening over ons kantoor. U kunt die kenbaar maken aan  secretariaat@altkamboer.com.

Voor klachten kent ons kantoor een interne klachtenregeling. Daarvoor kunt op het hiervoor vermelde emailadres terecht. Uw klacht wordt nadat de zaak is verwezen naar de interne klachtencommissie behandeld door een andere advocaat op ons kantoor dan de advocaat die uw zaak heeft behartigd. Indien een bewuste advocaat rechtstreeks vragen of opmerkingen krijgt staat hem het uiteraard vrij daar zelf op te antwoorden. In een dergelijk geval is het aan de cliënt/klager om verwijzing naar de interne geschillencommissie te verzoeken.

Privacyverklaring

Alt Kam Boer verwerkt naar de aard van de onderneming persoonsgegevens. Zonder die gegevens is het immers voor een advocaat niet mogelijk en ook niet toegestaan om diensten te verlenen. Een advocaat zal immers altijd moeten onderzoeken wie de cliënt is en wie de UBO is in de zin van de WFT. Hoe wij gegevens verwerken staat op onze privacyverklaring.

Beperking van de aansprakelijkheid

Wij willen natuurlijk geen fouten maken. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan is onze aansprakelijkheid begrensd tot het bedrag dat onze verzekeraar in uw geval uitbetaalt, en bij welk bedrag ons eigen risico wordt opgeteld. Vandaar dat wij op ons briefpapier de volgende passage hebben opgenomen:

Iedere aansprakelijkheid wordt door het kantoor, de partners en de advocaten beperkt tot hetgeen de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitbetaalt, vermeerderd met de toepasselijke eigen bijdrage. De hoogte van de (maximale) dekking wordt u op verzoek medegedeeld.

Kantoorsamenstelling, samenwerkingsvorm en beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en)

Alt Kam Boer advocaten is een samenwerkingsverband van de navolgende drie zelfstandig werkende partners/praktijkvennootschappen (als bedoeld in de bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid):

    1. Alt Cassatie & Litigation B.V, statutair gevestigd te Den Haag, KvK nr. 27280929; onder deze B.V. ressorteren de mrs. Alt, Jacobs, en  Strengholt; 
    2. mr. B.A. Boer B.V., statutair gevestigd te Den Haag, KvK nr. 27281109;  onder deze B.V. ressorteren de mrs. Boer en Van Gent
    3. Mr G.C. Blom, advocaat, kantoorhoudende te Den Haag, KvK nr. 24450726.

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd wie van deze drie partners als opdrachtnemer heeft te gelden.

Partners sub 1 en 2 vallen onder één beroepsaansprakelijkheidsverzekering, partner sub 3 valt onder een separate beroepsaansprakelijkheidsassuradeur.

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.