mr. Benito Boer, advocaat

ondernemingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht

Mr. Boer (1965) is sedert 1991 advocaat. Nadat hij aanvankelijk een aantal jaren op diverse kantoren de algemene praktijk heeft uitgeoefend heeft mr Boer zich vanaf 2000 toegelegd op het juridische maatwerk voor de ondernemer en Boardroom Counseling.
Hij treedt daarbij op als sparringpartner voor een CEO, DGA of directeur Legal, niet alleen bij herstructureringen of strategische vraagstukken, maar ook in het kader van crisismanagement.
Ook treedt mr. Boer op als door de rechtbank benoemde vereffenaar van ontbonden vennootschappen.

Hij is voor ongeveer 50% van zijn tijd werkzaam in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk. Hieronder wordt onder meer verstaan huur- en bouwrecht, arbeidsrecht en bedrijfsovernames.

Hij voltooide de postdoctorale Grotiusopleidingen ‘Fusies en Overnames’ en ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met het vastgoedrecht, zowel wat betreft advisering in de contractuele sfeer als met betrekking tot procedures.

Ook behandelt mr. Boer zaken op het gebied van het Intellectuele Eigendom. Tenslotte behandelt mr. Boer in toenemende mate gecompliceerde erfrechtelijke kwesties.

mr. Boer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten  geregistreerd in het rechtsgebied ondernemingsrecht met als subrechtsgebieden: Agentuur en distributie,  Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames Vennootschappen Verenigingen en Stichtingen

Op grond van deze registratie is mr. Boer verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Zie verder ook het Linked-In curricum vitae van mr. Boer.

Contact: boer@altkamboer.com

Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM ’s-Gravenhage.  Postadres: Postbus 82228, 2508 EE ’s-Gravenhage;  Telefoon: +31(0)70 – 358 94 79 en +31(0)70 – 568 00 02;  Fax: +31(0)70 – 358 51 97. Klik hier voor Google maps en een routebeschrijving.