Bedrijfsovernames, intellectuele eigendom, arbeidsrecht, fusies, incasso´s, due diligence onderzoek, huurrecht bedrijfsruimte en de daarmee verband houdende procedures.

Voor zaken gelegen buiten deze rechtsgebieden beschikken wij over een netwerk van gespecialiseerde advocaten waarmee ons kantoor nauw samenwerkt.

In civiele cassaties met fiscale aspecten, zoals zaken tegen de Ontvanger, werken wij bijvoorbeeld samen met het kantoor Geradts & Vetter advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Profiel

Ons kantoor behandelt zaken en vraagstukken op vrijwel alle in een onderneming voorkomende (rechts)gebieden. U kunt denken aan geldvorderingen, aansprakelijkheden, maar ook aan merkenkwesties, zaken betreffende oneerlijke mededinging of arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daarnaast heeft ons kantoor ruime ervaring met fusies en overnames, reorganisaties, bedrijfssluitingen en advisering betreffende een doorstart na faillissement.

Schikking heeft de voorkeur

Hoewel ons kantoor de procespraktijk als één van de speerpunten heeft, worden veel geschillen door ons via een minnelijke regeling opgelost. Juist omdat veel geschillen in een procedure kunnen verharden heeft een schikking in een zeer vroegtijdig stadium vele voordelen, vooral indien partijen zakelijk gezien nog met elkaar door moeten.

Coaching van de ondernemer

Ons kantoor heeft met een aantal klanten een vaste relatie. Een voordeel daarvan is dat mogelijke problemen in een vroeg stadium worden besproken en tijdig op een juiste wijze ingrijpen veelal mogelijk is. Komt het onverhoopt toch nog tot een procedure, dan staat de ondernemer die vroegtijdig advies heeft gevraagd er procedureel en bewijstechnisch vaak beter voor.

Proces

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk of wordt een ondernemer door een wederpartij in rechte betrokken. In dat geval beschikt het kantoor, vanuit de cassatieachtergrond, over een grote expertise op het gebied van het civiele procesrecht.

Kosten

Ons kantoor levert de kwaliteit van een groot kantoor, maar berekent een uurtarief van een klein kantoor. Ons kantoor werkt voor diverse rechtsbijstandverzekeraars en doet in uitzonderlijke gevallen (Cassatie) ook zaken op basis van gefinancierde rechtshulp.