Vastgoedrecht

Bouwrecht, verborgen gebreken, ruimtelijke ordening, civiele procedures, huurrecht bedrijfsruimte, arbitrage, bestuursrecht (ruimtelijke ordening) en adviezen bij aan- en verkoop. Klik op de kop voor verdere informatie.

Profiel

Ons kantoor behandelt zaken en vraagstukken op vrijwel alle in het vastgoed voorkomende (rechts)gebieden. U kunt denken aan verborgen gebreken, bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, planschade, bouwvergunningen, aansprakelijkheden, problemen bij projectontwikkeling, afgebroken onderhandelingen en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Schikking heeft de voorkeur

Hoewel ons kantoor de procespraktijk als één van de speerpunten heeft, worden veel geschillen door ons via een minnelijke regeling opgelost. Juist omdat veel geschillen in een procedure kunnen verharden heeft een schikking in een zeer vroegtijdig stadium vele voordelen, vooral indien partijen zakelijk gezien nog met elkaar door moeten.

Coaching van de cliënt

Ons kantoor heeft met een aantal klanten een vaste relatie. Een voordeel daarvan is dat mogelijke problemen in een vroeg stadium worden besproken en tijdig op een juiste wijze ingrijpen veelal mogelijk is. Komt het onverhoopt toch nog tot een procedure, dan staat de ondernemer die vroegtijdig advies heeft gevraagd er procedureel en bewijstechnisch vaak beter voor.

Proces

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk. In dat geval beschikt het kantoor, vanuit de cassatiepraktijk, over een grote expertise op het gebied van het civiele procesrecht, maar ook op gebied van procedures bij de Raad voor Arbitrage voor het Bouwbedrijf.

Kosten

Ons kantoor levert de kwaliteit van een groot kantoor, maar berekent een uurtarief van een klein kantoor. Ons kantoor werkt voor diverse rechtsbijstandverzekeraars en doet in uitzonderlijke gevallen (cassatie) ook zaken op basis van gefinancierde rechtshulp.